Shantou Mengxing-e hoş geldiňiz!
banner12

Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

“Shantou Mengxing Package Machinery Co., LTD”1998-nji ýylda döredildi, 20 ýyldan gowrak termoforming tehnologiýasy boýunça ýöriteleşdi.Mengxing Machinery LTDhalkara bazarynyň ösüşini has aňsatlaşdyrmak üçin 2020-nji ýylda döredildi.Biz Hytaýyň ýokary tehnologiýaly kärhanasy, ISO9001: 2018 hil dolandyryş ulgamy sertifikaty bilen işleýäris. Müşderimiziň talaplaryny elmydama kanagatlandyrýarys we olaryň pikirleri boýunça tehnologiýa binýadyny ýokarlandyrýarys.Biz bu ugurda öňdebaryjydyrys.Dünýä derejesindäki öndüriji bolmaga hemişe çalyşýar.

Guruldy
Tejribe
+

Kompaniýanyň artykmaçlygy

esasy2

1998-nji ýyldan bäri

Zawod 1998-nji ýylda döredildi.
Locationerleşýän ýeri: Guangdong welaýatynda ýokary tehnologiýaly kärhana

esasy1

Dizaýn we önümçilik

2007-nji ýyldan başlap awtoulag basyşyny we wakuum emele getiriji maşyny dizaýn edip we öndürip başlaň.

esasy3

20 ýyldan gowrak tejribe

Wakuum emele getirmek we awtoulag basyşy we wakuum emele getiriji maşyn boýunça 20 ýyldan gowrak tejribe.

esasy4

4.5000m² ussahanasy

Plastiki termoforming paket enjamlaryny gözlemek we işläp düzmek

Kompaniýanyň önümleri

Esasy önümlerimiz seriýasy: XC seriýasy doly awtomatiki ýokary tizlikli wakuum emele getiriji maşyn, galyň list vakuum emele getiriji maşyn, XFC seriýasy köp stansiýa Basyş we wakuum emele getiriji maşyn we HTJ kesiji maşyn seriýasy.PET, PVC, PS, PP, biodegrirlenip bilinýän, PLA, BOPS ýaly dürli sahypalary emele getirmek üçin amatly.

cer2
cer13
cer
cer14

Kompaniýanyň kwalifikasiýasy

Önümiň tehniki, ykdysady görkezijileri, 2006-njy ýylda ISO9001: 2000 hil dolandyryş ulgamy sertifikaty, ulanyjylaryň çuňňur ynamy bilen içerki we daşarky bazarlarda iň köp satylýan önüm, daşary ýurt ösen görnüşi bilen deňeşdirilende milli standartlara ýetdi.

CE
Deklarasiýa-ylalaşyk
ISO-2
ISO-1
oýlap tapyş-patent
peýdaly patent

Bize goşulmak üçin hoş geldiňiz

Maşynlarymyz bütin dünýäde satyldy.Ajaýyp maşyn öndürijiligi müşderiniň ynamyny we maslahatyny gazanmaga kömek edýär.Termoforming we awtomatiki önümçilikde gözleg we ösüş üçin maýa goýmagy dowam etdirýäris.Biz Hytaýyň bu ugurda öňdebaryjy we lideridiris.Dünýä derejesindäki öndüriji bolmaga hemişe çalyşýar.Şeýle hem, beýleki ýurtlardan gelen hyzmatdaşlary bize goşulyp, bazary bilelikde öwrenmek we müşderilerimize gowy hyzmat etmek üçin wekillerimiz bolmaga çagyrýarys.

30-njy Malaýziýa halkara enjamlar ýarmarkasy (MIMF)
29-njy Malaýziýa halkara enjamlar ýarmarkasy (MIMF)
cer10013

Sergi otagy

cer10014

Ofis

Kompaniýa zawody

Zawod, esasy düşünje, hünär innowasiýasy hökmünde adamlara gönükdirilen, tehnologiýa öňdebaryjy, dolandyryşa eýerýär.

cer10015

Gaýtadan işlemek ussahanasy

cer10016

Gaýtadan işlemek ussahanasy

cer10008

Gurnama dükany

cer10009

Gurnama dükany