Shantou Mengxing-e hoş geldiňiz!
banner12

Iň az galyndy termoforming maşynlary bilen iň ýokary önümçilik netijesi

AtMENGXING termoforming enjamlary, size bagly bolup biljek berk termoforming maşynlaryny ösdürmek üçin basyş we wakuum emele getiriji tehnologiýalaryň iň gowularyny birleşdirýäris.Iň az galyndy bilen iň ýokary önümçilik,innowasiýa çemeleşmämiz, gaplama önümçiligiňizi has çalt we aňsatlaşdyrmak bilen, galyndylary azaldýar.MENGXING termoforming enjamy bilen öndürip bilersiňizbirmeňzeş, ýokary hilli plastmassa gaplardürli rulon bilen iýmitlenýän termoplastiki materiallary ulanmak, şol sanda:
ET PET (APET, PETG, CPET)
● PP
● OPS
● PVC
IPS MASLAHATLAR
Io Bio-zaýalanýan materiallar (PLA)

Ynanyp boljak termoforming tehnologiýasy
Termoforming maşynlarymyzyň birine maýa goýsaňyz, gözleg we dizaýn ussatlygy bilen goldanýan ösen tehnologiýanyň artykmaçlyklaryny alarsyňyz.MENGXING termoforming enjamy, takyk hil barlagymyz we ösen tehniki dizaýnymyzyň kömegi bilen basyş we wakuum emele getiriş üçin yzygiderli hil kepillendirýär.Enjamyňyzyň soňky gurnamasy ökde tehniklerimiz tarapyndan amala aşyrylandygy sebäpli, täze termoforming maşynyna ýokary göwrümli önümçiligiň berkligine aňsatlyk bilen çydap bilersiňiz.Machineryhli enjamlarymyz we gurallarymyz berk öndürijilik synagyndan geçýär we a tarapyndan goldanýaröndürijiniň doly kepilligi.
MENGXING termoforming enjamlaryISO 9001-2015 kepillendirilen.
ISO 9001: 2015 laýyk we tassyklanan bolmak bilen birlikde, önümlerimiz CE talaplaryna laýyklykda zyňyndylary, saglyk, howpsuzlyk we daşky gurşaw standartlaryna laýyk gelýär ýa-da ondan ýokarydyr.

habarlar11
habarlar12

“Shantou Mengxing Package Machinery Co., LTD”1998-nji ýylda döredilen, garaşsyz “Mengxing” markasy bolan awtomatiki plastmas termoforming maşynyny öndüriji.
Maşynlarymyz, durnuklylygy, energiýa tygşytlaýjy, galyň kagyz galyplary we ýokary çuňlukly galyplaýyş we ýokary kyn önümi çalt şekillendiriş tehnologiýasy bilen müşderiler tarapyndan garşylanýar.

Mengxing termoforming maşyn zawody näme hödürleýär?
1. Professional maşyn inerener topary, köp stansiýa termoforming maşynymyzy ösdürmegi we kämilleşdirmegi dowam etdiriň.
2. Uzak ömri bolan, satuwdan soň ajaýyp ulgam.
3. customöriteleşdirilen maşyn talaplaryny kabul ediň, termoforming maşyn önümçilik liniýasynda haýsydyr bir kynçylyk bar bolsa, habar goýmagyňyzy haýyş edýäris, kömek etmek üçin elimizden gelenini ederis.


Iş wagty: 31-2022-nji oktýabr